Powrót
TERAPIA METODĄ TOMATISA      Terapia Metodą Tomatisa jest to metoda treningu słuchowego przeprowadzonego za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Składają się na nią sesje słuchania materiału dźwiękowego oraz konsultacje dodatkowe wraz z oceną audio-psycho-lingwistyczną. Metoda ma zastosowanie u osób, u których stwierdza się zaburzenie uwagi słuchowej. Celem terapii jest poprawa zaburzeń głosu i uwagi słuchowej, poprawa koncentracji, uwagi i pamięci, zwiększenie możliwości umysłowych, minimalizacja zaburzeń zachowania, zwiększenie możliwości psycho - fizycznych.

      Trening uwagi słuchowej poprzedzony jest testem uwagi i lateralizacji słuchowej ? badaniem za pomocą audiometru, co pomaga określić stopień uwagi słuchowej oraz ucho dominujące. Podczas testu w przypadku dzieci przeprowadzany jest również wywiad z rodzicami dotyczący przebiegu ciąży, rozwoju dziecka w pierwszym roku życia i latach następnych oraz o przebytych chorobach.

      Terapia metodą Tomatisa składa się z kilku sesji. Każda sesja treningu trwa 10 dni (tj. 2 tygodnie, wyłączając soboty i niedziele). W ciągu tych 10 dni dziecko korzysta codziennie z ?elektronicznego ucha? przez 2 godz. zegarowe bez przerwy, słucha odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego. Po każdej takiej sesji jest 2-4 tygodniowa przerwa. Przerwy w terapii - to czas na stabilizację uruchomionych dla mózgu możliwości. Większość sesji treningu słuchowego - to pasywna faza terapii. Dzieci mogą wtedy, w trakcie słuchania, rysować, malować, lepić, układać klocki czy puzzle itp. Aktywną fazą terapii jest dopiero końcowy etap usuwania zaburzeń uwagi słuchowej w sferze językowej. Aktywność dzieci w tej fazie terapii polega na powtarzaniu (głosek, sylab, wyrazów, zdań), czytaniu, odpowiadaniu na pytania - przy czym zarówno dzieci, jak i terapeuta porozumiewają się mówiąc do mikrofonu, a słyszą się nawzajem i siebie samych - przez słuchawki, czemu towarzyszy odpowiednio przetworzony materiał muzyczny w tle.

      W terapii tą metodą możemy eliminować zaburzenia w zakresie wszystkich funkcji narządu słuchu, oczywiście pod warunkiem, że nie występują zaburzenia w postaci organicznych uszkodzeń mózgu lub narządu słuchu. Jednak nawet w przypadku poważnego niedosłuchu, mimo że nie podniesiemy progów słyszenia, mamy możliwość poprawy choćby jakości słuchania, co jest niezwykle ważne w kształtowaniu się głosu, mowy, komunikacji językowej, w przyswajaniu sobie umiejętności czytania i pisania, a ma też niebagatelny wpływ na postawę ciała, koordynację ruchów, stany emocjonalne i poziom aktywności życiowej.opracowała:
Joanna Wójcik
(specjalista Metody Tomatisa)

Powrót